no value

Croeso - Welcome

Gallwch gael mynediad at gyfrif eich cais i'r coleg. Cliciwch ar un o'r opsiynau isod i ddechrau - Here you can access your application account. Click one of the options below to begin.

Creu cyfrif - Create an account

Os nad oes gennych gyfrif ar gyfer eich cais (mae'n wahanol i gyfrif myfyriwr), gallwch greu cyfrif yma - If you do not have an application account (this is different to a student account) you can create an account here

Mewngofnodi i'ch cyfrif - Sign in to your account

Os oes gennych gyfrif yn barod, mewngofnodwch yma i wirio manylion eich cyfrif a manylion eich ceisiadau - If you already have an account, sign in here to check your account details and applications

Angen cymorth? Need Help? admissions@gllm.ac.uk
Tribal Logo
Product Image

Croeso - Welcome

Gallwch gael mynediad at gyfrif eich cais i'r coleg. Cliciwch ar un o'r opsiynau isod i ddechrau - Here you can access your application account. Click one of the options below to begin.